Bifangstworkshop i Tromsø og Harstad

Bifangstworkshop i Tromsø og Harstad

Bifangstworkshop i Tromsø og Harstad 150 150 Smak av kysten

Bifangst er fangst av arter en ikke er ute etter under fiske, men som likevel havner i båten. Mange av artene er uutnyttede ressurser som det med fordel kan fiskes mer av. Felles for alle artene er at de ofte blir kastet tilbake i sjøen- skadet, døende eller allerede døde, tross Norges utkasteforbud. Smak av kysten jobber med hele verdikjeden for å spre kunnskap og øke bruken av disse artene.

Brosme, lysing, steinbit og breiflabb blir i dag ansett som delikatesser. Disse har alle en gang vært betegnet som ufisk eller det vi i dag kaller bifangst.

9. og 10. oktober ble det avholdt to workshoper på bifangst i Harstad og i Tromsø. Flere av de beste restaurantene var tilstede med sine kokker for å lære mer om bruken av de ulike artene og hvilke potensiale som ligger i å bruke mer bifangst. Øyvind Næsheim fra Alex Sushi i Stavanger og Otte Bjelland fra Havforskningsinstituttet bidro med sine kunnskaper om de ulike artene. Isgalt, krill, glassreke, skjellbrosme, pigghå, lomre, smørflyndre, pigg- og kloskate var noen av artene som ble identifisert som førsteklasses råvarer med stort potensiale. Det ble også spennende diskusjoner om utfordringene rundt distribusjon, samt hvilke muligheter som finnes her. Videre samhandling med fiskeren, fiskemottak og grossist er vesentlig for å få dette til. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Vi takker Troms fylkeskommune og Norges Råfisklag for støtte til bifangstprosjektet i Nord.