Besøk til Sogn Aqua 

Besøk til Sogn Aqua 

Besøk til Sogn Aqua  150 150 Smak av kysten

Den 3. oktober besøkte flere av medlemmene i Smak av kysten Sogn Aqua sine anlegg i Ortnevik.

Det ble en flott dag hvor vi fikk lære mer om hvordan GLITNE-kveiten blir til. Sogn Aqua startet med kveiteoppdrett i 2010 og driver i dag verdens største kveiteanlegg på land. Områdene i Ortnevik var tidligere beiteområder, men er nå omdannet til kveiteanlegg. Anleggene er bygget opp med stein og resirkulert materiale med mindre miljøpåvirkning og færre lokale fotavtrykk. I produksjon av kveiten brukes utelukkende sjøvann pumpet opp fra 100 meters dyp i Sognefjorden, med konstante temperaturer på 8-10 grader. Oksygen blir tilført fra luften og inn i vannet. I dag brukes ca. 50% marine fôrressurser og 50% plantebaserte. De ser nå også på mulighetene for å bruke nye og mer bærekraftige fôrressurser som for eksempel bioprotein.

Frode Alræk serverte nydelige retter med GLITNE-kveiten. En fantastisk råvare! Det blir spennende å følge Sogn Aqua videre i fremtiden!