Strandkaien Fisk i Bergen

Hos Strandkaien fisk er fleire av kundane så hyppig innom at dei kunne hatt klippekort. Dagleg leiar Eirik Sundal er på fornamn med mange av dei.
I butikken til Eirik Sundal er det flust av heimelaga fiskerettar og reinskåre fisk. Frå verksemda i sentrum har han servert godbitar frå havet sidan 1996.

– Men eg har arbeidd endå lenger innan faget, ettersom eg starta å jobbe med ferskvare allereie i 1987. For meg har arbeidserfaring vert meir lærerikt enn kva noko skule kunne tilby, seier Sundal.

Blant medarbeidarane hans er det òg mange med lang fartstid innan faget. Storparten av dei som vart tilsett i si tid, har likt seg så godt at dei har blitt verande.
– Like lojale som dei tilsette er mange av kundane våre òg. Det gjer at vi er på fornamn med fleire av dei, smiler butikksjefen.
– Filosofien min er at det er dårleg butikk om eg berre skal selje ein fisk til kvar bergensar. Å handle fisk handlar om tillit. Når kunden veit at dei får kvalitetsfisk kvar gong dei kjem til butikken vår, ser eg dei kome tilbake igjen og igjen.

Kontaktinformasjon

Adresse: Strandkaien 18, 5013 Bergen
Telefon: 55 23 07 30
E-post: post@strandkaienfisk.no
Nettsted: strandkaienfisk.no

Her finner du oss

Se kart her: Strandkaien Fisk