Nordi Ocean

Nordi er basert i Aalesund og ønsker å utnytte innovativ akvakulturteknologi for å etablere en bærekraftig tangoppdrettsnæring i Norge. Med konsesjoner for både offshore- og landdyrking, tar de sikte på å ta de super næringsrike, førsteklasses norske sjøgrønnsakene ut til et globalt marked.

Kontakt informasjon

Adresse: Geilåkrane 15, 6050 Valderøya

Telefon:  924 11 629
E-post: pmsynnes@nordiocean.no
Nettsted: https://www.nordiocean.no/

Hvor finner du oss

Se kart her: Nordi seaweed