Ecofang i Tromsø

Norge har en stor skatt som ingen før har fått glede av – men det var før:

For nå har Ecofang løst koden for hvordan en kan fangste kråkeboller på en effektiv og bærekraftig måte i stor skala.

-Hvorfor?

Fordi Norge har verdens største forekomst av kråkeboller, som er så stor at det er blitt et gedigent miljøproblem ved at de spiser opp all tareskog og alt som lever i den skogen forsvinner med i problemet. Vi har utviklet en fjernstyrt fangstmetode og hver kilogram fangst av kråkeboller gjenvinner om lag én kvadratmeter tareskog og hundretusen smådyr og at fiskeyngelen får tilbake sitt oppvekstområde.

-Visste du at tareskog binder enorme mengder CO2 og bør derfor bli Norges viktigste bidrag innen CO2-fangst?

Kråkebollen er både den ypperste delikatesse og en fiende for klimaet og det maritime økosystem, med tanke på fisk annet liv i havet. Ingen annen virksomhet har større og flere positive virkninger enn villfangst av kråkeboller.

Kråkeboller er skatten, og på den skal Ecofang bygge en ny og tidsriktig marin industri – en industri som spiller på lag med absolutt alle og skaper arbeidsplasser der ingen skulle tru at nokon kunne bu, for å låne et sitat av tv-serien.

Bli med å spis deg selv sunn, og bidra til et sunnere havmiljø og bedre klima!

Kontaktinformasjon

Adresse: Stakkevollvegen 25 B, 9010 Tromsø
Telefon: +47 940 60 210
E-post: kai@ecofang.no
Nettstedhttps://ecofang.no

Hvor finner du oss

Ecofang AS er lokalisert i Tromsø.

Se kart: her