Glitne

I tusenvis av år har kveiten benyttet seg av hele Sognefjorden – fra det dypeste mørket til de litt lysere, ikke fullt så dype områdene av fjorden. GLITNE «låner» iskaldt vann fra de området hvor vannkvaliteten er best for å sikre jevne og stabile vekstvilkår.  Mellom Sognefjordens høyeste fjell og dypeste fjorder, vokser GLITNE-kveiten i landbaserte fasiliteter. I tusenvis av år har mennesker høstet mat fra naturen her, og man kan spore en rekke mattradisjoner fra dette området.  GLITNE høster fra naturen på en helt ny og skånsom måte – ved å utelukkende bruke vann hentet fra hundre meters dyp av Sognefjorden, uten å forurense hverken land eller sjø. Alle materialer som brukes i drift er enten helt naturlige eller gjenvinnbare materialer.

Gjennom skånsom håndtering ved GLITNEs fasiliteter i Ortnevik og Slantevika, vokser kveiten langsomt og varsomt. Mesteparten av arbeidet her er faktisk gjort for hånd, og med denne tilnærmingen til oppdrett blir fiskevelferd til enhver tid ivaretatt. Ferskt sjøvann pumpes også kontinuerlig opp fra dypet av Sognefjorden, hvor det deretter sirkulerer rundt i anlegget. Etter noen timer er vannet kommet helt rundt, hvor nytt kommer til og 80% blir renset og gjenbrukt.

Kveite lagrer mer glykogen i musklene enn andre fiskearter. Gjennom stress kan proteinet i kjøttet brytes fortere ned, hvilket forringer teksturen i fisken samt gjør at den mindre motstandsdyktig mot vanntap. Dette har stor betydning for sluttresultat og kvalitet. GLITNE-kveite vet omtrent ikke hva stress er, og dens opplevelse og smak er derfor unik blant oppdrettsfisk

Kontakt informasjon

Telefon: 901 04 802
E-post: office@glitne.net
Nettsted: glitne.net

Hvor finner du oss

Se kart her: Glitne