Folla Alger

Folla Alger har som mål å bli en ledende aktør innen integrert taredyrking med laks, og dermed bidra til både å utvikle tareindustrien og til en mer bærekraftig lakseproduksjon. Taredyrking er en del av det grønne skiftet, og kan bidra til å redusere fotavtrykket fra oppdrettsaktivitet gjennom opptak av næringsstoffer, samt binde betydelige mengder CO2.

De har bygget verdens største fullintegrerte anlegg for laks og taredyrking på lokaliteten Nordfoldleira i Steigen kommune.

Deres mål er gjennom en langsiktig kommersiell satsning å utvikle lønnsom og bærekraftig industriell taredyrking og produksjon, og utnyttelse av råstoffet til blant annet fiskefôr.

Kontakt informasjon

Adresse: Nordfoldveien 202, 8286 Nordfold
Telefon: 47 62 08 58
E-post: torben@follaalger.no
Nettsted: https://www.follaalger.no/

Hvor finner du oss

Se kart her: Folla Alger