Domstein Sjømat på Måløy

Domsteins hovedkontor ligger i Måløy som er Norges største fiskerihavn og et viktig senter for fiskeindustri og -eksport. Ledelsen og administrasjonen for konsernet holder til på hovedkontoret.

Domstein Fish er forretningsområdet for agn med salgsavdeling i Måløy, fryselager på Raudeberg og eierandelen i Norbait.

Domstein Sjømat er ferskfiskgrossist og distribuerer fersk sjømat over hele Norge

Domstein Service er et serviceselskap som yter tjenester til Domstein-konsernet og Norway Pelagic.

Eiendommene i Norge er samlet i selskapet Domstein Eiendom, der Domstein eier 49% av aksjene.

Kontakt informasjon

Adresse: 6701 Måløy
Telefon: 57 85 90 00
E-post: dsordre.bergen@domstein.no
Nettsted: domstein.no

Hvor finner du oss

Domstein ligger på Måløy.

Se kart her: Domstein