Culinary love to Trash Fish

Culinary love to Trash Fish

Culinary love to Trash Fish 150 150 Smak av kysten

Den 26. oktober serverte flere dyktige kokker i Smak av Kysten deltagerne av konferansen Sustainable Growth Summit 2017 nydelig sjømat basert på mye bifangst under kveldsarrangementet ”Culinary love to Trash Fish”. Vi fikk fikk formidlet hvor viktig det er å utnytte det biologiske mangfoldet i havet og hvilke fantastiske muligheter som ligger i å bruke flere uutnyttede arter. Mye av det som tidligere i historien har vært sett på som søppelfisk eller agn er i dag ettertraktede arter som løfter maten til nye kulinariske høyder!

Under årets konferanse ble kokker trukket frem som viktige brikker for å ta bærekraftige valg. Det er kokkene som kan inspirere og påvirke hva folk spiser!