Fremtidens oppdrettsanlegg!

Fremtidens oppdrettsanlegg!

Fremtidens oppdrettsanlegg! 150 150 Smak av kysten

Sogn Aqua sitt landbaserte kveiteoppdrettsanlegg i Ortnevik har i det siste skapt internasjonal oppmerksomhet!

I fremtiden er det nærliggende å tro at en større del av Norges oppdrett vil skje på land. Da kan man begrense og i mange tilfeller eliminere de direkte negative miljøeffektene fra åpne merder slik som spredning av lus, sykdommer og utslipp av næringssalter.

Journalister fra store internasjonale magasiner som National Geographic, Huffington Post, Men´s Jornal, MindBodyGreen, Departures og Global Aquaculture Advocate var den 4-6. mai på besøk i Bergen og Ortnevik for å lære mer om bærekraftig akvakultur. Det ble noen spennende dager, med mange gode og opplysende diskusjoner omkring både utfordringer og muligheter innenfor oppdrett!

Sogn Aqua gjør en fantastisk jobb i å skape fremtidens oppdrettsanlegg. Anlegget i Ortnevik er blant annet tilpasset terrenget og naturen, med lokal stein og resirkulerbar plastduk. Vann fra 100 meters dyp i Sognefjorden pumpes inn i anlegget og skaper optimale forhold for kveiten.  Ca. 85% av vannet resirkuleres og slammet blir oppkonsentrert til organisk materiale som igjen brukes til jordforbedring og gjødsel. I dag brukes konvensjonelt fôr, men det planlegges forsøk med alternative råvarer som bakteriemel, alger og insekter i fremtiden.

Glitne-kveiten er av super kvalitet og mange av restaurantene i Smak av Kysten har denne på menyen. Her kan nevnes Colonialen, 1877, Bien, Cornelius, Fretheim, Kviknes og Fjærland. Vi oppfordrer alle til å prøve ut denne på menyen!

Foto: Tory Williams