Smak av Kysten og Sjømatbedriftene inngår i dag en forbliktende samarbeidsavtale

Smak av Kysten og Sjømatbedriftene inngår i dag en forbliktende samarbeidsavtale

Smak av Kysten og Sjømatbedriftene inngår i dag en forbliktende samarbeidsavtale 3024 4032 Smak av kysten

Smak av kysten og Sjømatbedriftene inngår i dag en forpliktende samarbeidsavtale

– Bakgrunnen for avtalen er at begge organisasjonene ønsker et tettere og mer helhetlig samarbeid til gjensidig nytte for sine medlemmer. Vi ser at vi sammen blir sterkere enn hver for oss – og at våre tjenester utfyller hverandre, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene og Alexandra Krage Angell, daglig leder i Foreningen Smak av Kysten.

I avtalen fremgår det blant annet at organisasjonene skal oppfordre til å søke medlemskap hos hverandre for å oppnå et mer komplett tilbud hvor både kompetanseutvikling og næringspolitikk ivaretas. Denne samarbeidsavtalen tar for seg hvordan samarbeidet skal utøves. Eriksson og Angell mener dette vil gi et betydelig potensialt i økt medlemsmasse i begge organisasjonene.

Tilsluttes arbeidsgiverorganisasjon

– De medlemmer som i dag er medlem i Smak av Kysten og melder seg inn i Sjømatbedriftene vil få tilgang til alle tjenester hos oss. Dette innebærer i praksis at bedriftene vil være tilsluttet en arbeidsgiverorganisasjon og få tilgang til våre møteplasser, nettverk, tjenester som omhandler både samfunnskontakt/myndighetspåvirkning og arbeidsgiveransvaret som spørsmål innen lønn, tariff, og arbeidsrett m.m. Bedriftene vil naturlig nok også få tilgang til Sjømatbedriftenes juridiske tjenester. De blir rett og slett en del av en arbeidsgiver- og næringsorganisasjon, og da med alt det innebærer, sier Eriksson i en pressemelding om samarbeidet.

Kunnskap om sjømat fra hav til bord

Daglig leder i Smak av Kyste, Alexandra Krage Angell, viser til at Smak av Kysten har etablert seg som et kulinarisk nettverk som utvikler mangfold og kvalitet av norsk sjømat hos utvalgte restauranter og fiskehandlere i hele landet.

– Smak av Kystens arbeid med kunnskap og kompetansearbeid i hele verdikjeden fra hav til bord gir reelle løft og positive endringer i hele sjømatnæringen, noe som øker verdiskapingen hos medlemmene og sjømatnæringen forøvrig, sier Alexandra K. Angell.

Eriksson og Angell mener at avtalen vil gi bedriftene økt kunnskap og lønnsomhet.

– Avtalen gjør at vi blir langt sterkere enn hva som er tilfellet i dag. Bedriftene sikrer en mer robust organisasjon med et langt større og bedre tjenestetilbud. Dette vil gi økt trygghet og muligheter for bedriftene, blant annet innen generell arbeidsgiverpolitikk, avslutter Eriksson.

Mer informasjon om Sjømatbedriftene og deres tilbud: www.sjomatbedriftene.no