Seashell AS på Norddyrøy

Seashell AS er et salgs- og produksjonsselskap for fersk fisk og skalldyr. Selskapet er lokalisert på Frøya i Sør-Trøndelag og ble startet som et utviklingsprosjekt for lite utnyttede ressurser fra kysten i 1991. Det er blitt jobbet med produkter som kongesnegler, o-skjell, kuskjell, hjerteskjell, kråkeboller og kamskjell. Gjennom en rekke prøving og feiling på fangst, produksjon og markedsføring følte en at det var grunnlag for en kommersialisering i 1997 da Seashell AS ble stiftet.

Selskapet har vært ledende på salg av levende kamskjell i Norge, og kamskjell har vært selskapets hovedprodukt siden starten i 1997. Seashell fikk raskt erfare at kundene ønsket flere enn et produkt fra sine leverandører. Dette gjorde at vi valgte å skaffe flere produkter gjennom egenproduksjon eller trading. Etter hvert har en skaffet egen produksjon av teinefanget sjøkreps, taskekrabbe osv.

I 2005 valgte vi å kjøpe og fusjonere inn et tradisjonelt fiskemottak Dyrøy Fiskekjøp AS. Dette for å skaffe et godt egnet produksjonsanlegg, men også for å styrke produktspekteret. Dette gjør at Seashell AS i dag har et forholdsvis bredt produktspekter innen ferske kvalitetsvarer fra fisk og skalldyr.

Seashell AS hadde en samlet produksjon på 1.300 tonn ferske varer over eget anlegg i 2007, noe som ga en omsetning på 33 mill. Selskapet sysselsetter i dag 7 årsverk og er en viktig bedrift i lokalmiljøet. Selskapet ser fortsatt store muligheter til videre vekst innenfor deres egendefinerte hovedområde, som er ferske kvalitetsvarer fra fisk og skalldyr.

Kontakt informasjon

Adresse: 7273 Norddyrøy
Telefon: 72 44 98 88
E-post: helge@seashell.no
Nettsted: www.seashell.no

Hvor finner du oss

Seashell er lokalisert på Norddyrøy i Frøya kommune.

Se kart her: Seashell AS