Norwegian Seaweed Association

Norsk Taredyrkerforening utgjør et næringsstyrt nettverk av taredyrkere langs kysten av Norge fra Sunnhordaland i sør til Lofoten i nord. Bedriftsnettverket ble formelt etablert i 2017 og jobber sammen om å bl.a. diskutere/løse praktiske utfordringer og oppnå markedsinnsikt. To viktige forutsetninger for å lykkes med næringsmiddelproduksjon er levaranser av en kvalitet som tilfredstiller kundens forventninger, samt drift i overenstemmelse med norsk næringsmiddellovgiving som forvaltes av Mattilsynet. Utvikling av kvalitetskriterier/standarder er et av flere områder som nettverket jobber med.

Kontaktinformasjon

Adresse: Inndyrveien 77, 8140 Inndyr
Nettsted: https://www.norseaweed.no/contact

Hvor finner du oss

Se kart her