MarCSS Forpleining

MarCSS Forpleining er en avdeling i Sjøforsvaret med ansvar for maten som serveres om bord på Norges undervannsbåter, mineryddere, kystkorvetter og logistikkfartøy. Vi serverer også store deler av maten til VIP arrangementene Forsvaret i Begensområdet. Vi har høyt fokus på bærekraftig og riktig mat til våre tjenestegjørende. Det sies at uten mat og drikke duger helten ikke, dette er viktig for oss. Fisk står sentralt og serveres flere ganger i uken på alle fartøy. Sjømat er alltid over 50% av hovedråvarene våre på våre selskapsmenyer. Sesongriktig fisk bearbeides og serveres om bord. All fisk som serveres er i henhold til Smak av Kysten og WWF sin sesongkalender/ grønnlistet fisk med innskudd av bifangst.

All mat prefabrikkeres på vårt sentraliserte produksjonskjøkken og alt lages fra bunn. Dette vil si at i skreisesong kjøper vi inn flere tonn hel skrei. Fisken foredles i sin helhet. Loin pakkes for seg, buk og hale brukes til grytekjøtt og avskjær til farse. Vi koker skikkelig fiskekraft av bein. I 2016 bearbeidet vi omkring 3000 kg skrei i løpet av sesongen. Store lagringsmuligheter og mange fartøy gjør at vi kan omsette mat fort, derfor har vi et tett samarbeide med rammeleverandør der vi kjøper restlager av fiskeproduksjon for å unngå unødvendig matsvinn.

MarCSS Forpleining jobber for å holde seg oppdatert med hva som skjer i matnorge og verden. Kompetanseheving er viktig for oss. Vi ønsker å være med i tiden og bidra til at våre tjenestegjørende skal ha fokus på sunn mat og sjømat med god kvalitet. Etter å ha tjenestegjort i Sjøforsvaret skal alle vite at riktig tilberedt fisk er både velsmakende, spennende og god mat. Kokkene våre skal ha kompetanse både om råvarene vi bruker, sesong, bærekraftighet og foredling. Smak av Kysten er en viktig forening for erfaringsutveksling mellom vår fagkunnskap og kompetansen fra restauranter og fiskehandlere. Dette for å levere mat etter soldatenes ønsker og behov.

Kontakt informasjon

Adresse: K54 Ubåtkaien, Haakonsvern, 5886 Bergen
Telefon: 55 50 33 74/ 980 51 911
E-post: bjwaage@mil.no

Hvor finner du oss

Se kart her: Haakonsvern