Norges Sildesalgslag

Sild er vår glemte sølvskatt og fortjener en langt bedre status i Norge enn den har. Norge er sildeland nr. 1 og 2009 var et rekordår, der innpå 900.000 tonn sild ble eksportert som mat til Vest- og Øst-Europa, foruten Afrika. Mengden tilsvarer mer enn 4 milliarder sildemåltider, nok til å mette nesten 70 % av jordens befolkning! Alle vet å sette pris på det, bare ikke vi selv. Norges Sildesalgslag kommer derfor med følgende oppfordring: Sett silden på bordet!

Utenom silda går også de andre pelagiske fiskesortene i større og større omfang til mat ute i våre eksportmarkeder. Denne delen vil nok vokse enda mer når man ser hvilke gevinster det ligger i det å spise pelagiske fiskeslag.

Norges Sildesalgslag er en økonomisk interesseorganisasjon for norske fiskere av pelagisk fisk, og formidler salg av sild, makrell, lodde og andre pelagiske fiskeslag.

Laget eies og styres av fiskerne, og salget foregår via elektroniske auksjoner. Norges Sildesalgslag er i dag Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk.

Kontakt informasjon

Adresse: Slottsgaten 3, 5003 Bergen
Telefon: 55 54 95 00
E-post: sildelaget@sildelaget.no
Nettsted: www.sildelaget.no

Hvor finner du oss

Se kart her: Norges Sildesalgslag