HitraMat AS

HitraMat AS er lokalisert på Hitra Fiskerihavn og ligger i det største fangstområdet for taskekrabbe i Norge, med gode miljømessige fortrinn som ren luft og rent sjøvann. Det er svært kort avstand fra fangstfeltene til produksjonsanlegget på Kuøya. I sesongen fra mai til desember, leverer fiskerne daglig krabbe av førsteklasses kvalitet. I 2011 ble 3.500 tonn taskekrabbe videreforedlet ved anlegget. HitraMat AS selger også lokalt høstet kamskjell og sjøkreps av prima kvalitet.

Kvalitetssikring er sterkt prioritert. HitraMat AS er sertifisert etter BRC standarden. En internasjonal anerkjent standard som har blitt utviklet for å spesifisere sikkerhet, kvalitet og driftskriterier. Samtlige råstoffleverandører får utlevert bedriftens egen «kvalitetshåndbok for fiskere», med prosedyrer for sortering og oppbevaring.

HitraMat AS er markedsleder av foredlet krabbe i både Norge og Frankrike. I tillegg har vi et betydelig salg til både Sverige, UK, Sør- Europa og Asia. Gjennom våre egne salgskanaler og via øvrige norske sjømateksportører har vi et betydelig nettverk

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Hitra Fiskerihavn, 7241 Ansnes
Telefon: 72 44 40 00
E-post: anton@hitramat.no
Nettsted: hitramat.no

HVOR FINNER DU OSS

HitraMat ligger i Ansnes.

Se kart her: HitraMat