Fiskehandlerne skal opp og frem!

Fiskehandlerne skal opp og frem!

Fiskehandlerne skal opp og frem! 150 150 Smak av kysten

Fiskehandlerne har lenge blitt utfordret av dagligvarehandelen og andelen fiskehandlere er forsvinnende liten. Et stadig press om lavere pris og en dreining mot masseprodusert fisk i flatpakker gjør det vanskelig å drive som selvstendig fiskehandler.

Det er hos fiskehandlerne man får tak i den ferskeste sjømaten som er fanget i sesong, når råvarene er på sitt aller beste, både ernæringsmessig og smaksmessig. Fiskehandlerne er i dag den viktigste kvalitetstilbyderen av sjømat og handelen må opp og frem for å også i fremtiden kunne tilby forbrukerne et mangfoldig utvalg av de viktigste norske råvarene!

Den 14. Mars var nesten 30 deltakere samlet til Smak av kysten sitt spissede kompetanseprogram for fiskehandlere.

Fiskehandler Kjetil Holen startet dagen med noen grunnleggende kjøreregler for å legge fiskedisk. Temperatur er viktig, isen skal være det høyeste punktet i disken, skråstilte fat gir god plassutnyttelse og forebygger kryssforurensning, aldri bruk plast i disken og heller ikke fargen sort- materialvalget skal lede kulde. Nakkestykket på hel fisk skal heller aldri være eksponert mot kunden.

Den erfarne selgeren og lokalmatprodusenten Svein Egenberg fortsatte med gode råd om salgsøyeblikket og muligheter for mersalg. Det er viktig å være klar over at mange kunder som oppsøker en fiskehandel er ute etter både råd og tips om alt fra tilberedning til arter i sesong. Det å følge med på kunden og skape et lojalitetsbånd er utrolig viktig.

Studentpraktikanten Sander Eide Knudsen presenterte resultater fra sin undersøkelse om hvorfor folk i Bergen velger å handle sjømat hos fiskehandleren. Utvalg, kvalitet, sesong og lokal fisk var viktige grunner til dette.

Line Kjelstrup fra Sjømatrådet presenterte det nye konseptet ”3 i uka”, hvor målet er å få flere til å handle sjømat oftere, med enkle retter. Lisa Kolden Midtbø fra NIFES ga oppdatert status på hvor trygg og sunn sjømaten fremdeles er.

Etter lunsj utfordret kokken Anders Isager fiskehandlerne til å tenke nytt rundt de enkelte råvarene, utnytte hele råvaren og skape merverdi ved å sette ulik pris på ulike stykningsdeler av fisken. Deretter fortalte havforsker Arne Duinker om mulighetene med tang og tare og  Thomas Madsen presenterte enkle og smakfulle retter. Ingen tvil om at tang og tare også bør tilbys i fiskedisken!

Resten av dagen gikk med til en spennende erfaringsutveksling og konseptutvikling. Det er viktig at fagkunnskapen, mangfoldet i disken og kvaliteten på råvarene formidles til folket! Konsepter som sesonglanseringer i fiskehandelen og barnas dag støtter opp om dette arbeidet!