Da er vi i full gang med årets nysatsing, Sjømatspire!

Da er vi i full gang med årets nysatsing, Sjømatspire!

Da er vi i full gang med årets nysatsing, Sjømatspire! 2560 1920 Smak av kysten

Da er vi i full gang med årets nysatsing, Sjømatspire!

Smak av kysten og Matarena AS går i bresjen for et helt nytt sjømatprogram, direkte rettet mot ungdom på 9. trinn og deres familier med mål om å spre sjømatglede og bidra til et økt sjømatkonsum.

I januar ansatte vi derfor en ny kollega, Monica Olsen Torsvik. Hun skal ha ansvar for gjennomføring av prosjektet. Hun er utdannet lærer og har over 15 års erfaring med å jobbe med barn og unge. Hun skal i tett samarbeid med en styringsgruppe og medlemmer i Smak av kysten, utvikle og få frem alle de gode ideene som kan gi ungdommene våre gode matopplevelser. Monica er klar på ambisjonene for prosjektet på vegne av Smak av kysten.

«Vi må være opptatt av unge som forbrukere.  Oppstarten er i Vestland, men målet er geografisk spredning. Vi har mulighet til å påvirke vaner, og ungdommene våre er åpen for nye impulser og mattrender. Vi må jobbe for å nå ut til ungdommene på plattformene de selv bruker. Vi ser at unge finner inspirasjon til nye matretter gjennom sosiale medier. Jobben er å «knekke» koden til hvordan ungdommene kan få sjømat inn som en del av hverdagsmaten. Sjømatnæringen vil være en av de viktigste næringene i Norge i fremtiden, og det er også viktig å øke interessen blant unge når de skal ta sine utdannings- og karrierevalg.»

Konseptet inkluderer også inspirasjon til faglærere i mat og helse. Vi involverer førsteklasses kokker og fagfolk som inspiratorer. Sammen skal de bidra til å gi kunnskap og inspirasjon om sjømatnæringen, vise frem sjømat som sunn og bærekraftig mat og ikke minst lære hvor enkelt det er å lage smaksrik sjømat! Målet for prosjektet er å bygge kunnskap og omdømme om norsk sjømat, men også bidra til økt rekruttering til mat og restaurantfag og fiskerifag.

Kort om prosjektet:

 • Sjømatspire etableres etter en vellykket pilot gjennomført i 20 skoleklasser i Bergensskolene i fjor
 • Prosjektet er for 2022 finansiert av Norges Sjømatråd, Nærings- og fiskeridepartementet og Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag, Bergen kommune, Lerøy, Domstein og Måkestad med over 1 million kroner
 • Det er planlagt å gjennomføre 50 skolebesøk i Vestland med tilhørende aktiviteter i for- og etterkant i løpet av 2022
 • Det utvikles nettsider, undervisningsmateriell, konkurranser og oppskrifter for gjennomføringen
 • Målet er å skape et engasjerende sjømatprogram som vil påvirke ungdommen til å ta bærekraftige og sunne valg for fremtiden

Samarbeid:

Vi samarbeider nå tett med næringsaktører, myndigheter, opplæringsinstitusjoner og FoU for å sammen skape et strategisk godt program som skaper samarbeid på tvers for å nå viktige målsetninger for å øke sjømatkonsumet blant fremtidens forbrukere. Vi har satt sammen en styringsgruppe som skal bidra til en positiv utvikling av programmet og skape en plattform for langsiktighet og som nevnt økt geografisk spredning etter hvert. Programmet skal være i takt med næringens ønsker for hvordan man kan bidra til å øke sjømatkonsumet blant unge og dermed være attraktivt for næringen å engasjere seg i.

Styringsgruppen består av:

 • Norges Sjømatråd v/ Fiskesprell Anna Reibo Jentoft
 • Lerøy v/ kokk og produktutviklingssjef Fredrik Hald
 • Insula v/ Kristel Pedersen
 • Opplæringskontoret for fiskerifag i Vestland v/ Bjørg Samuelsen
 • Høgskulen på Vestlandet v/ dekan Asle Holthe
 • Norges jeger og fiskerforbund v/ Kenneth Bruvik
 • Smak av kysten v / Alexandra Angell

Vi vil takke våre samarbeidspartnere og bidragsytere!