Studieturer til inn og utland

INSPIRERENDE STUDIETURER MED FAGLIG PÅFYLL

Gjennom året settes det opp flere studieturer i Smak av kysten nettverket til aktuelle destinasjoner i inn- og utland. Her henter vi inspirasjon og lærer fra de fremste sjømataktørene. Studieturene er viktige arenaer for å knytte kontakter og dele erfaringer mellom medlemsbedriftene i Smak av kysten.

Til nå har vi vært på spennende studieturer til alt fra Tokyo og Færøyene til Lofoten og Lindesnes. Studieturene tilbys til medlemmer i Smak av kysten til kostpris.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli medlem i Smak av kysten