Fagsamlinger og utviklingsprosjekt

Helt oppdatert – med den fremste kompetansen på sjømat!

Smak av kysten er Norges største gastronomiske nettverk, og er en forening for bedrifter som har evne og vilje til å satse på mangfold og kvalitet av norsk sjømat. Alle medlemmer som inviteres med er håndplukket for sin kvalitetsstandard og sitt ønske om å formidle de beste smaksopplevelsene.

Nettverket har eksistert i over 16 år og mye av suksessen kan tilskrives måten vi jobber på med å utvikle kompetanse i hele verdikjeden for sjømat. I nettverket løfter vi kompetansen i fellesskap gjennom et spennende aktivitetsprogram for restauranter, fiskehandlere, grossister og produsenter.

Gjennom året får du som medlem tilbud om å være med på en rekke fagsamlinger og aktiviteter knyttet opp mot tema som hvitfisk, stillehavsøsters, lite brukte arter og lignende. I samråd med våre medlemmer velges det er nytt utviklingsprosjekt for hvert år. Sammen deler vi kunnskap på tvers av hele verdikjeden for et felles kompetanseløft, der kvalitet, råvareutnyttelse og god kjøkkenøkonomi alltid ligger til grunn.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli medlem i Smak av kysten