Brødrene Larsen

Brødrene Larsen Eftf – Stolte tradisjonar, gode råvarer

Fiskemottaket til Brødrene Larsen ligger i Kalvåg i Bremanger, med rike og reine fiskefelt som næreste nabo.

Tidlig om morgonen kommer lokale sjarkfiskere med fangsten. Fisken er såvidt innom mottaket, blir filetert, pakket eller lagt i is og kjørt ut til kunder på Vestlandet. Smak av kysten spisestedene har jevnlige leveringer fra Brødrene Larsen Eftf gjennom Lerøy eller Domstein sitt logistikk apparat, og sjansen for at du har spist et fiskemåltid som har vært innom dette fiskemottaket er rimelig stor!

I tillegg forsyner Brødrene Larsen en rekke dagligvare butikker i nærområdet.

Et hav av muligheter
Brødrene Larsen vidareforedlar eit stort utval av fisk på ulike måtar. Her er gode råvarer for delikate middagsrettar: torsk, brosme, sei, lyr, uer, lange, hyse, blåkveite, kveite, breiflabb, steinbit.

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: 6729 Kalvåg
Telefon: 57 79 66 66
E-post: post@brdrlarsen.no
Nettsted: brdrlarsen.no

HVOR FINNER DU OSS

Brødrene Larsen EFtf ligger i Kalvåg.

Se kart her: Brødrene Larsen Eftf