Lofoten Blue Harvest AS

Lofoten Blue Harvest produserer butare og sukkertare på lokaliteter i Vågan. Selskapet satser på produksjon av makroalger til mat, både ved tørking og vakumering og frysing. Mottaksanlegg og anlegg for bearbeiding vil stå klart til årets høstesesong for vakumering og frysing, samt maling, sikting og pakking. Tørking skjer på leieanlegg. Lofoten Esca Verno utvikler også høsterigg for opptak av tare fra sjøen, og storskala pilot prosjekt for oppskalering og effektivisering av produksjonen.

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Torget 21, 8300 Svolvær
Telefon:+47 479 66 700
E-postnikolai@lofotenblueharvest.com
Nettsted: Lofotenblueharvest

HVOR FINNER DU OSS

Se kart her