Ocean Forest AS

Ocean Forest er et samarbeidsprosjekt mellom Bellona og Lerøy Seafood Group ASA.

Målet er å utvikle en mest mulig bærekraftig matproduksjon igjennom å holde havet vårt rent og å redusere miljøavtrykket fra havbruk. Visjonen til Ocean Forest er å mangedoble matproduksjon fra havet på en bærekraftig måte ved også å høste på lavere nivå i næringskjede. Denne visjonen vil redusere fotavtrykket ved produksjon av fisk samtidig som den gir store mengder råstoff for human konsum, til fôr og ren energi samt representere en betydelig fangst av CO2. I dag jobbes det med å utvikle produkter med sukkertare.

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Thormøhlens Gate 51 b, 5006 Bergen
Telefon:+47 55 21 36 50
E-post: Harald.sveier@leroy.no
NettstedOceanforest

HVOR FINNER DU OSS

Se kart (Øygården)