H.J. Kyvik

Haugesund by ble bygget fordi det rike sildefisket, flere tiår før motorene kom krevde gode ilandførings- og bearbeidingsmuligheter nær fiskefeltene

Kyvikfamilien kom til Haugesund og begynte å arbeide i sildebransjen allerede i 1866. Gjennom generasjoner siden har de opparbeidet seg fagkunnskap om salting, krydring, modning og etterbehandling av det som på folkemunne kalles Havets Sølv. Sildebehandling er nemlig et fag som krever spesialkunnskap og bred erfaring.

Sildehuset H.J. Kyvik AS, ble etablert i 1940, og eies i dag av brødrene Bjørn og Tor Kyvik. Som 4. generasjon sildetilvirkere er de stolte representanter for sitt fag og sin bransje.

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Grannesgate 44
Telefon: 52 73 34 00
E-post: post@hjkyvik.no
Nettsted: kyviksild.no

HVOR FINNER DU OSS

H.J. Kyvik ligger i Haugesund.

Se kart her: H.J. Kyvik